Program Studi Doktor PAI
Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020

Nama : BAIQ MULIANAH
Judul : Internalisasi Pendidikan Agama Dalam Pola Asuh Keluarga Sasak Nusa Tenggara Barat.
Hari. : Senin, 2 September 2019.
Jam. : 09.00 – 11.00.
Tempat : Aula Kampus UNU Mataram.
PENGUJI : KS : Dr. Muhsinin, M.A. 
SS. : Dr. H. Dedy wahyudin, M.A. 
PU-1 : Prof. Dr. Suprapto, M.Ag. 
PU-2 : Prof. Dr. H. M. Taufik, M.Ag. 
P-1. : Prof. Dr. H. Masnun, M.Ag. 
P-2. : Dr. H. Adi fadli, M.Ag.